PRODUKCIJAS KVALITĀTES KRITĒRIJI


  • Produkcijas ārējā virsmā pieļaujami iespiedumi, izliekumi vai poras. Vēl pieļaujamas novirzes produkcijas izmēriem ± 3 mm. Tas viss neiespaido produkcijas kvalitāti un nesamazina ekspluatācijas laiku.
  • Dažos gadījumos pie cementa hidratācijas (pie reakcijas ar ūdeni) izdalās dažādi hidratācijas produkti, vai balti traipi (eflorescence). Baltu traipu parādīšanās uz betona izstrādājumu virsmas netiek uzskatīts par produkcijas brāķi – tā ir droša portlandcementa sacietēšanas pazīme. Balto traipu veidošanos nav iespējams novērst, tie izzūd ar laiku un nepazemina produkta kvalitāti. Ja produkcija tiek izmantota vietās, pasargātās no lietus ūdens piekļuves, šie baltie plankumi var saglabāties daudz ilgāku laika periodu.
  • Pie mitras virsmas izžūšanas uz tās var kļūt redzamas šķiedrveida plaisas. Šīs nelielās plaisas nepazemina materiālu kvalitāti.
  • Betona iztrādājumiem ir pieņemami vizuāli skrāpējumi un noberzumi virskārtā, kas rodas iekraušanas un transportēšanas laikā. Pie betona izstrādājuma montāžas uz virsmas iespējami redzami skrāpējumi, ko izraisa celtniecības tehnikas un mehānismu izmantošana. Tas nepazemina izstrādājuma kvalitāti.